Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na konferencję w dniu 16 kwietnia 2020 r. 

 

Ankieta składa się z 3 pytań