KONFERENCJA NAUKOWA Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Ankieta składa się z 4 pytań