1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3. Instytucja

4. Status zawodowy 

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
student
doktorant
pracownik naukowy
aplikant radcowski/adwokacki
aplikant rzecznikowski
radca prawny/adwokat
inny - jaki?